Týmová efektivita a spolupráce

Jak na práci v korporaci


Konferenční místnost 21.11.2017 16:15 - 17:00

Bookmark and Share

Vratislav Čermák

Váhal jsem, jestli použít slovo „korporace“ v názvu mé přednášky, ale ten rým se mi líbil. Na označení „korporace“ se totiž spousta lidí dívá skrz prsty, je vnímáno jako něco nemoderního, neefektivního a kostrbatého. Díky své mnohaleté zkušenosti zastávám názor, že každý způsob práce a organizace má svá pozitiva a negativa a zároveň vyžaduje trochu odlišný přístup k práci.

S rostoucím počtem lidí ve firmě se začínají více rozdělovat kompetence, narůstá množství komunikace a věci se stávají komplexnějšími a složitějšími. Člověk není zdaleka jediným, kdo se podílí na finálním výsledku, ale na jeho efektivitě práce jsou závislí ostatní lidé. Klíčem je schopnost zvládnout velké množství menších úkolů, dobře nastavená spolupráce a komunikace. A v neposlední řadě je třeba se častěji zastavovat a uvědomovat si kam člověk směřuje a co chce, což je důležité pro udržení nejen dobré nálady, ale i motivace.